Skip to main content

Πολιτική απορρήτου και συμμόρφωση GDPR

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.4teachers.gr (στο εξής «δικτυακός τόπος») που έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής ΕΠΕ» (στο εξής «ΕΠΑΦΟΣ») διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση η ΕΠΑΦΟΣ δικαιούται οποτεδήποτε να προβεί σε αλλαγή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου www.4schools.gr να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους τους συνεπάγεται αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεων.

Η ΕΠΑΦΟΣ προβαίνει σε συλλογή προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου www.4schools.gr, τα οποία οι ίδιοι οικειοθελώς καταχωρούν, και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων και την προστασία αυτών, τα οποία κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο αν αυτό επιτρέπεται ή επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο εξαρτώνται κάθε φορά από την υπηρεσία που επιθυμεί ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης να χρησιμοποιήσει και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ΔΟΥ διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη / χρήστη.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι υποχρεωτικά και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ΕΠΑΦΟΥ ή /και των συνεργατών του www.4teachers.gr. Η ΕΠΑΦΟΣ μπορεί να κάνει χρήση των στοιχείων που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των συναλλασσόμενων και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης /  χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Η ΕΠΑΦΟΣ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους ενημερωτικούς, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού τόπου προβαίνοντας σε καταχώρηση των στοιχείων τους, δηλώνουν και αποδέχονται ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην ΕΠΑΦΟΣ να χρησιμοποιηθούν αυτά από, τις θυγατρικές της και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με την ΕΠΑΦΟΣ εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στο δικτυακό τόπο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση. Η ΕΠΑΦΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την παράβαση των προαναφερθέντων όρων , να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό πρόσβασης ή να προβεί σε τερματισμό της παροχής υπηρεσιών προς το χρήστη/επισκέπτη.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου www.4schools.gr έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με εκάστοτε τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ΕΠΑΦΟΣ (Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 46-48 & Κανακίδη 1, 17676 Καλλιθέα).